Dredger System

Monitoring the deep and gesture of rake in real time.

Hệ thống giám sát độ sâu, trạng thái của cần gầu với thời gian thực, khi nạo vét.

 

 
 
 

Dredging monitoring software -Phần mềm giám sát độ sâu nạo vét.

Việc thi công nạo vét trên sông biển, cảng thì việc tính toán độ sâu cần nạo vét, trạng thái đang thi công sẽ giúp tàu tiết kiệm nhiên liệu và thời gian, cũng như đảm bảo độ an toàn của các cần gầu.

GPS Tracking dredging- Theo dõi luồng cần thi công.

Theo dõi định vị, vị trí của tàu đi giúp thủy thủ đi vào đúng luồng cần thi công.

GPS satellite system enable operators determine the precise location ship compare with requirement.