Chuyển Đổi Số Bắt Đầu Từ Đâu?

Trong doanh nghiệp điều gì quan trọng nhất? Đó chính là dòng tiền của doanh nghiệp của bạn.

Để doanh nghiệp của bạn có dòng tiền tiền dương đòi hỏi doanh thu phải lớn hơn chi phí. Việc tăng lên doanh thu phụ thuộc vào vấn đề mà bạn đang giải quyết cho khách hàng của bạn. Mà để khách hàng đang có vấn đề cần giải quyết mà bạn là người đang giải quyết vấn đề đó thì bạn cần phải làm marketing và thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Vậy, chuyển đổi số nên bắt đầu từ kênh truyền thông marketing. Hiện tại bạn cần xác định được đối tượng khách hàng mà đang hướng đến đang xuất hiện ở đâu, trên mạng xã hội facebook, web, twitter, linkedin. Tương ứng với mỗi kênh bạn sẽ cần những chiến lược phù hợp để có thể quảng cáo thương hiệu hay sản phẩm dịch vụ của bạn. Và để làm hiệu quả chuyện này cần tới sự hổ trợ của công nghệ

Việc đầu tư làm marketing thì cũng chứa đựng những rủi ro của nó, vậy vậy bạn cần phải có chiến lược, kế hoạch ,đo lường và điều chỉnh ngân sách sao cho phù hợp và đảm bảo rằng bạn đang chi tiền một cách có hiệu quả. Để làm được chuyện này bạn cần công nghệ để đo lường và quản lý

Sau đó khi đã có khách hàng rồi, bạn cần có một công cụ phần mềm để quản lý đội sale cho việc chăm sóc khách hàng , dự báo doanh thu, tăng hiệu suất nhân viện có thể nắm bắt kịp tình hình kinh doanh hiện tại để điều chỉnh

Tuy nhiên việc chuyển đổi số nó là 1 phần trong chiến lược tổng thể của doanh nghiệp của bạn, tùy vào vấn đề cấp bách nào mà bạn đang cần giải quyết thì có thể bắt đầu từ đó.

3 Rủi Ro Khi Chuyển Đổi Số