Quản lý công nợ thuốc, thức ăn thủy sản _ nuôi tôm.

Với việc cộng sổ nợ của các đại lý bán thuốc thức ăn và thủy sản qua hàng vụ lên rất nhiều, dễ dẫn đến sai xót và mất thời gian, Minhtech đã nghiên cứu hoàn thiện phần mềm quản lý công nợ thủy sản từ năm 2018 qua nhiều đại lý khác nhau, với đầy đủ tính năng, và giao diện như sổ tay của đại lý. Giúp đại lý thao tác tính tạo hóa đơn, tính chiết khấu công nợ, kiểm kho, chỉ thông qua vài cú click chuột đơn giản.

Hãy liên hệ ngay 0909 975607 để được dùng thử Miễn Phí, không giải quyết được vấn đề không lấy tiền.

.

Phần mềm TomSoft giải quyết các vấn đề sau cho đại lý Thủy Sản